contact@bmdapps.com

bmdapps Sp. z o.o.
ul. Sielecka 11/9
42-500 Będzin

NIP: 625-24-55-246
REGON: 362804100
KRS: 0000581844

Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5.000 zł - opłacony w całości